பெங்களூரு தமிழ் சங்கம் – 8 ஆவது ஆண்டு திருவள்ளுவர் நாள் விழா.

தமிழர் கன்னடர் ஒற்றுமை பேரணி