திருவள்ளுவர் தின ஊர்வலம் குறித்து – தமிழ் அமைப்புகளின் கலந்துரையாடல்

 

 

 

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திரு. ஆர். வி. வெங்கடேஷ் MLC அவர்கள்….
DSC_0038

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திரு. பிரகாசம் அவர்கள்…..
DSC_0096